site builder


XXIII Konferencja
Naukowo-Techniczna


Eksploatacja  i  zagrożenia
ujmowanych  wód podziemnych

oraz zagadnienia związane
z technologiami bezwykopowymi


8-9  września  2020 r.
Hotel Vienna House Andel's Łódź
www.knt.czest.pl      knt2020@pwik.czest.pl
tel.: +48 669 616 988,  +48 691 410 274

... do rozpoczęcia konferencji

MIEJSCE

Hotel Vienna House Andel's Łódź

CENNIK

Opłata za udział
w konferencji

NOCLEGI

Organizowane indywidualnie
- propozycje

SPONSORING

Możliwość reklamy
i wystawiennictwa

Szanowni Państwo !

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych,
a w szczególności hydrogeologów i hydrotechników,
zajmujących się projektowaniem i eksploatacją ujęć wód podziemnych, jak również eksploatatorów ujęć wody oraz osoby związane z gospodarką wodną
i technologiami bezwykopowymi.

Konferencja stanowi kontynuację cyklu konferencji
,,Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej", organizowanych od 1977 r.

PORUSZANE  ZAGADNIENIA

1

KOMUNALNA
GOSPODARKA
WODNA

2

HYDROGEOCHEMIA

3

UWARUNKOWANIA HYDROGEOLOGICZNE
UJĘĆ WODY

4

NOWOCZESNE
METODY
BADAŃ

5

MODELOWANIE
NUMERYCZNE
i GIS

6

AKTUALNE
WYZWANIA
HYDROGEOLOGII

7

TECHNOLOGIE
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE

8

TECHNOLOGIE
BEZWYKOPOWE

SPONSORZY

GŁÓWNY

Mobirise

ZŁOTY

Srebny

Mobirise

Brązowy

Adres korespondencyjny Organizatora

PZITS Zarząd Oddziału
w Częstochowie 
ul. Jaskrowska 14/20
42-202 Częstochowa

Dane kontaktowe
Komitetu Organizacyjnego

E-mail: knt2020@pwik.czest.pl
Strona internetowa : www.knt.czest.pl 

tel.: +48  669 616 988
tel.:  +48 691 410 274