free responsive site templatesINFORMACJE  OGÓLNE


Licząc na Państwa duże zainteresowanie oraz uwzględniając lokalizację w centralnej Polsce, tegoroczna edycja konferencji odbędzie się gościnnie w mieście  

Ł Ó D Ź  


Vienna House Andel's Łódź

Hotel w bezpośrednim sąsiedztwie centrum
handlowego Manufaktura oraz Pałacu Poznańskiego

Dane kontaktowe

+48 42 279 10 00 
info.andels-lodz@viennahouse.com

91-065 Łodź, ul. Ogrodowa 17 

ZASADY HOTELU DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

Przestrzeń konferencyjna

Konferencja na parterze hotelu (sala SATIN), przerwy kawowe w Lobby Konferencyjnym, a kolacja w sali BALLROOM na IV piętrze.
Schematy obrazujące drogi ewakuacyjne; link.

Zakaz palenia

Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia.
Przed Hotelem wydzielone jest dedykowane miejsce. Szczegółowy regulamin hotelu jest dostępny poprzez ten link.

Cisza nocna

Prosimy o stosowanie się do poleceń obsługi i nie zakłócanie ciszy nocnej
(w godzinach od 22:00 do 07:00).

Mobirise

ZAKWATEROWANIE

REZERWACJA INDYWIDUALNA PRZEZ  UCZESTNIKÓW

W przypadku hotelu Vienna House Andel's po poinformowaniu, że rezerwujecie Państwo nocleg w związku z udziałem w XXIII Konferencji uzyskać można preferencyjne ceny.

Poniżej zestawiono informacje odnoszące się do hotelu konferencyjnego.

1

CENNIK DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

Pokój 1-osobowy (single) = 375,00 PLN brutto/nocleg
Pokój 2-osobowy (twin) = 425,00 PLN brutto/nocleg
Apartament = 530,00 PLN brutto/nocleg
PARKING = 55,00 PLN brutto/dobę

2

DOBA HOTELOWA

Rozpoczyna się o godzinie 15:00 i kończy o godzinie 12:00.
Hotel, w przypadkach dostępności miejsc, będzie starał się o wcześniejsze zakwaterowanie uczestników Konferencji.
W czasie oczekiwania można zdeponować bagaże w przechowalni.

3

WYŻYWIENIE

Cena za pokój zawiera śniadanie w formie bufetu.

4

USŁUGI DODATKOWE

Cena wynajmu pokoju nie obejmuje korzystania z mini-baru, rozmów telefonicznych itp., co jest dodatkowo regulowane, najpóźniej w chwili wymeldowania - kartą kredytową lub gotówką.

INNE PROPOZYCJE NOCLEGU

Mobirise

Hotel PURO Centrum 

Lokalizacja: ul. Ogrodowa 16
(naprzeciwko Pałacu Poznańskiego
i hotelu Andel's)
tel. +48 42 715 9000
lodz@purohotel.pl
Ocena booking.com 9.6

Po podaniu hasła KNT2020, w trakcie internetowej rezerwacji; 15% rabat.

Mobirise

Hotel Stare Kino

Lokalizacja: ul. Piotrkowska 120
(ok. 2 km od hotelu Andel's)
tel. +48 42 207 2727 
        +48 880 222 100
booking@cinemahotel.pl
Ocena booking.com 8.9

Mobirise

Hotel ibis

Lokalizacja: ul. Piłsudskiego 11 
(ok. 2,8 km od hotelu Andel's)
tel. +48 42 638 6700
H3096@accor.com
Ocena booking.com 8.4

Specjalne stawki dostępne na hasło KNT2020 do dnia 31 .07.2020. 

OPŁATA KONFERENCYJNA

OPŁATY ZA UDZIAŁ W XXIII KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ 
„Eksploatacja i zagrożenia ujmowanych wód podziemnych
oraz zagadnienia związane z technikami bezwykopowymi”
8-9 wrzesień 2020 r., Łódź
Poniższe ceny preferencyjne obowiązują do 15 maja 2020 r.
(po tym terminie należy doliczyć do wpłaty 140 PLN brutto)  

Standardowa

PLN  830 NETTO
 • + należny podatek VAT łącznie 1 020,90 PLN BRUTTO
 • Opłata
  podstawowa
  dla
  Uczestników

PZITS

PLN  745 NETTO
 • + należny podatek VAT łącznie 916,35 PLN BRUTTO
 • Opłata dla Członków PZITS płacących składę


Student

PLN  580 NETTO
 • + należny podatek VAT łącznie 713,40 PLN BRUTTO
 • Opłata
  uwzględniająca
  rabat 
  dla Studentów (liczba miejsc ograczniczona)
W przypadku, gdy udział Pracowników jest finansowany co najmniej w 70%
ze środków publicznych opłata podlega zwolnieniu z VAT 

Opłata za udział w Konferencji:

1) OBEJMUJE:
- uczestnictwo we wszystkich sesjach plenarnych i posterowych oraz możliwość zapoznania
   z ofertą wystawców (8 i 9 IX 2020 r.);
- wyżywienie w postaci przerw kawowych i obiadów (8 i 9 IX 2020 r.) oraz kolacji z open bar-em (8 IX 2020 r.);
- udział w uroczystej kolacji z występem zespołu Chłopcy z Placu Broni oraz możliwość zabawy tanecznej
  (prowadzonej przez DJ); 
na terenie hotelu Vienna House Andel's Łódź, ul. Ogrodowa 17;
- otrzymanie materiałów konferencyjnych - w tym monografii z artykułami, reklam
   sponsorów i upominków konferencyjnych.

2) NIE OBEJMUJE :
- kosztów noclegu, który Uczestnik organizuje własnym staraniem i na własny koszt (więcej w części dot. zakwaterowania) .
DANE DO PRZELEWU
Adresat: PZITS Zarząd Oddziału w Częstochowie 
42-200 Częstochowa, ul.Kopernika 16/18
Tytuł: Wpłata za udział w Konferencji; imię i nazwisko Uczestnika
Numer rachunku: 98 1240 1213 1111 0000 2399 3761

SPONSORING

Serdecznie zapraszamy do wsparcia finansowego konferencji. Dzięki współpracy zyskają Państwo możliwość prezentacji swojej firmy na ogólnoposkim forum przy dużej liczbie uczestników. Uczestników będących przedstawicielami czołowych jednostek badawczo-dydaktycznych oraz przedsiębiorstw z branży wod-kan. Dużą zaletą współpracy jest strona internetowa, która dostępna jest cały rok. Chętnie zamieścimy Państwa logotyp na naszej stronie, która od połowy października 2019 r.
do końca stycznia 2020 r. została wyświetlona 2064 razy.

Szczegółowy zakres możliwej współpracy zestawiono poniżej:

Mobirise

Jak zostać naszym Sponsorem?

1

WYBÓR WARIANTU

Kwoty dofinansowania przekładają się na możliwości prezentacji swojej firmy.
Prosimy szczególnie o przemyślenie kwestii:
- reklamy w materiałach konferencyjnych (zamykamy skład drukarski do 15 czerwca 2020 r.).
- chęci rezerwacji miejsca wystawowego w Lobby Konferencyjnym; ograniczona powierzchnia (zasada pierwszeństwa zgłoszeń).
WYŻEJ WYMIENIONE PAKIETY MOGĄ ULEC DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PARTNERÓW.

2

KONTAKT ZE SPONSORAMI

Ustalenia dotyczące zakresu współpracy: 
Łukasz Kaczmarek - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego (669-616-988; lkaczmarek@pwik.czest.pl)
Wojciech Majchrzak - Wiceprezes Zarządu PZITS O/Częstochowa (661-117-960; wojciech.majchrzak@pwik.czest.pl)

3

PODPISANIE UMOWY

Po ustaleniu zakresu współpracy zapraszamy do podpisania umowy, którą przygotuje Organizator.
W dokumencie szczegółowo przedstawione zostaną usługi jakie zapewniamy w ramach danej oferty sponsorskiej.

POWIERZCHNIA  WYSTAWIENNICZA

Wydzielone, dedykowane miejsca w lobby konferencyjnym.
Miejsca nie przylegają do żadnej ściany, ani konstrukcji umożliwiającej
mocowanie jakichkolwiek elementów.

DEDYKOWANE MIEJSCA

Na powierzchni wystawienniczej Organizator wydzieli stanowiska (graniczące bezpośrednio
z pozostałymi).
Miejsca zostaną oznaczone identyfikatorami (liczbowym), który wraz
z załącznikiem graficznym otrzyma Wystawca.

URZĄDZENIE POWIERZCHNI

W zakresie Wystawcy.
Sugerujemy rozstawienie stoiska przed rozpoczęciem obrad konferencyjnych (zgodnie z programem).
Stanowiska wystawiennicze będą dostępne do organizacji
od godziny 07:00.

ZASADY OGÓLNE

Wystawca winien zaplanować swoją powierzchnię tak, aby móc przyjąć zainteresowanych bez blokowania ciągów komunikacyjnych lobby konferencyjnego.
Wystawca pełni nadzór nad swoim stoiskiem.

KWESTIE TECHNICZNE

Hotel zapewni w razie potrzeby dostawę energii elektrycznej.
Do dyspozycji dostępna jest winda towarowa
z obsługą Hotelu.
Urządzona powierzchnia może pozostać na noc
z 08 na 09 IX, jednakże konieczne jest odłączenie od zasilania energetycznego.

Mobirise

WAŻNE  DATY

XXIII Konferencji Naukowo-Techniecznej

15.05.2020 r.

ZAKOŃCZENIE I TERMINU (OBNIŻONEJ) OPŁATY KONFERENCYJNEJ

20.05.2020 r.

PRZESYŁANIE ABSTRAKTÓW REFERATÓW, POSTERÓW ORAZ PEŁNYCH ARTYKUŁÓW PRZEZNACZONYCH DO PUBLIKACJI W MONOGRAFII

25.05.2020 r.

PRZESYŁANIE PEŁNYCH ARTYKUŁÓW PRZEZNACZONYCH DO PUBLIKACJI W MONOGRAFII (ARTYKUŁY PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI W CZASOPISMACH MOŻNA WYSYŁAĆ NA BIEŻĄCO)

15.08.2020 r.

OSTATECZNY TERMIN REJESTRACJI

5.09.2020 r.

NADESŁANIE ARTYKUŁÓW PUBLIKOWANYCH PO KONFERENCJI (LICZBA PUBLIKACJI OGRANICZONA)

8-9.09.2020 r.* 

XXIII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA W ŁODZI

*7.09.2020 r. Otwarcie rejestracji oraz spotkanie integracyjne oraz turniej bowlingowy

05.2020 r. - II Konferencja ,,Praktyka w hydrogeologii, hydrogeologia w praktyce'' (GIG)

08-09.09.2020 r. - XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna
(Łódź, PZITS O/Częstochowa)

23-25.09.2020 r. - Hydroforum Konferencja Przedsiębiorstw
Wodociągów i Kanalizacji

2021 r. - IX Konferencja ,,Modelowanie przepływu wód podziemnych''
(k. Poznania, UAM)

2021 r. - XX Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii (Kraków, AGH)

2022 r. - XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna ( PZITS O/Częstochowa)

Linki do kalendarzy wydarzeń

Międzynarodowego Stowarzyszenia Hydrogeologów (IAH)

Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich (SHP)

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS)

Mobirise

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Formularz składa się z 5 zakładek podzielonych tematycznie.
Po wypełnieniu należy wysłać formularz, którego prawidłowe przesłanie zakończy się komunikatem o wysłaniu formularza.
W przypadku potrzeby zmiany formularza prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.


KONKURS  MŁODEGO  HYDROGEOLOGA 

O NAGRODĘ PREZESA ZARZĄDU ODDZIAŁU CZĘSTOCHOWSKIEGO ORAZ PREZESA PWIK OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO SA W CZĘSTOCHOWIE

Konkurs stworzony został jako motywacja 
do prowadzenia badań na jak najwyższym poziomie, których wyniki mogą przyczynić się do lepszej gospodarki wodnej.

ETAPY  KONKURSU

Wiecej szczegółów w regulaminie

1

Przesłanie do organizatora na adres knt@pwik.czest.pl (za potwierdzeniem odbioru) zgłoszenia zawierającego streszczenie (ok. 1 strony A4) oraz dane personalne.

Z wszystkich prac zostaną wybrane te, które zostaną przedstawione w trakcie konfernecji (2 etap konkursu).

2

Prezentacja jako eposter podczas specjalnej sesji konferencji.
Rekomendacja Komitetu Naukowego, Komitetu Honorowego oraz Uczestników do wyróżnienia dla najlepszych prac.

3

Wybór 3 najlepszych prac wskazanych przez Prezesa Zarządu Oddziału
PZITS w Częstochowie oraz Prezesa PWiK Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie.

4

Wręczenie nagród podczas zakończenia konferencji.

Wyniki zostaną opublikowane na stronie konferencji w zakładce:

LAUREACI 

Napisz

Adres korespondencyjny Organizatora

PZITS Zarząd Oddziału
w Częstochowie 
ul. Jaskrowska 14/20
42-202 Częstochowa

Dane kontaktowe
Komitetu Organizacyjnego

E-mail: knt2020@pwik.czest.pl
Strona internetowa : www.knt.czest.pl 

tel.: +48  669 616 988
tel.:  +48 691 410 274