PROGRAM I PUBLIKACJE

PROGRAM KONFERENCJI13.10.2021 r. (środa) Rozpoczęcie rejestracji (od 16.30) oraz nieoficjalna kolacja integracyjna

14.10.2021 r.  (czwartek) I dzień wystąpień:
 Otwarcie konferencji i sesje plenarne
oraz zwiedzanie i kolacja galowa 

- 1. SESJA - 
WYBRANE WYZWANIA UJMOWANIA WÓD PODZIEMNYCH I WODOCIĄGÓW
Prowadzący:
prof. dr hab. Ewa Krogulec (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. inż. Bohdan Kozerski (Politechnika Gdańska) 

Stosunki wodne na obszarach górnictwa odkrywkowego w sąsiedztwie jezior Powidzkiego Parku Krajobrazowego
prof. dr hab. Jan Przybyłek
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

Ocena sposobów obniżenia straty wody na przykładzie PWiK w A
mgr inż. Damian Świderski, dr inż. Florian Piechurski
(Politechnika Śląska) 

Analiza możliwości ochrony zasobów ujęcia komunalnego Wroniawy
dr Magdalena Matusiak; prof. dr hab. Józef Górski; dr hab. Krzysztof Dragon prof. ucz.; mgr Roksana Kruć-Fijałkowska
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

Badania radioizotopowe wód hyporeicznych w strefie wysadu solnego Rogożno w gminie Zgierz
dr hab. Magdalena Lisiecka-Długosz, prof. ucz. (Politechnika Łódzka); prof. dr hab. Marek Marciniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); dr hab. Maciej Ziułkiewicz, prof. ucz. (Uniwersytet Łódzki) 

Wystąpienie Sponsora Głównego
Samochody ciśnieniowe, technika kamerowania i metody bezwykopowe
Sezam-Instal P. Cecuga i R. Cecuga Spółka jawna 

Technologie bezwykopowe w realizacji Wodociągów Częstochowskich  
mgr Robert Miglus, mgr inż. Marcin Folwaczny
(PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie)- PRZERWA KAWOWA -- 2. SESJA  -
EKSPLOATACJA WODOCIĄGÓW:
ASPEKTY HYDROTECHNICZNE I HYDROGEOLOGICZNE

Prowadzący: :
prof. dr hab. inż. Grzegorz Malina
(Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) 


Wybrane wyzwania proceduralne związane z przedsiębiorstwami wodociagowymi i gospodarką sanitarną 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

System Zarządzania, sterowania i interaktywnego monitoringu pracy ujęć – SPMsystem
dr inż. Marian Strączyński (MAST) 

Tomografia elektrooporowa w zagadnieniach hydrogeologii
i hydrotechniki

mgr inż. Agata Kasprzak (Wodociągi Chrzanowskie), dr inż. Łukasz Kaczmarek (PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie, Politechnika Warszawska), dr hab. Radosław Mieszkowski
(Uniwersytet Warszawski) 

Wystąpienie Sponsora Srebrnego
GWE – producent materiałów do budowy i wyposażenia studni głębinowych 
GWE Pol-Bud Sp. z o.o. 

Wystąpienie Sponsora Brązowego
ULTRIMIS – jako narzędzie do minimalizacji strat w pomiarze wody 
Apator PoWoGaz S.A.

Wystąpienie Sponsora Złotego
Nowoczesne systemy z żeliwa sferoidalnego do sieci wodociągowej
i kanalizacji

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.


- OBIAD -


ZWIEDZANIE SANKTUARIUM I TWIERDZY JASNA GÓRA


KONFERENCYJNA KOLACJA GALOWA
ORAZ WYSTĘP ZESPOŁU CHŁOPCY Z PLACU BRONI


15.10.2021 r. (piątek) II dzień wystąpień:
Sesje plenarne, konkurs Młodego Hydrogeologa
oraz zakończenie konfernecji

- 3. SESJA -
OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH I PRAWO

Prowadzący:
dr Małgorzata Woźnicka (Państwowy Instytut Geologiczny - PIB)


Oddziaływanie zrzutu oczyszczonych ścieków komunalnych
na jakość wód podziemnych ujęcia Tursko B

dr hab. Krzysztof Dragon, prof. ucz.
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)  

Przykłady lokalnych kryzysów wodnych
(przyczyny, skutki, paradoksy)

dr hab. Andrzej Witkowski, prof. ucz.;
dr hab. inż. Jacek Różkowski prof. ucz.
(Uniwersytet Śląski)

Optymalizacja poboru wód podziemnych do nawadniania użytków rolnych w okresie suszy
dr Piotr Herbich (Państwowy Instytut Geologiczny - PIB) 

Ułatwiona migracja zanieczyszczeń do użytkowych poziomów wodonośnych w wyniku wad technicznych studni i otworów hydrogeologicznych
prof. dr hab. Józef Górski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Ocena geochemicznych efektów ingresji zasolonych wód termalnych do dolnokredowego poziomu zwykłych wód podziemnych małej niecki łódzkiej. Symulacja hipotetycznych scenariuszy
inż. Aneta Walas (Uniwersytet Łódzki), dr hab. inż. Dariusz Dobrzyński (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Maciej Ziułkiewicz, prof. ucz. (Uniwersytet Łódzki) 

Funkcjonowanie systemu ochrony wód podziemnych w Polsce
w świetle przepisów ustawy Prawo wodne

dr Małgorzata Woźnicka, mgr Elżbieta Przytuła, mgr Dorota Palak-Mazur (Państwowy Instytut Geologiczny - PIB) 

Obszary terenów ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych a plany bezpieczeństwa wody
dr Krzysztof Filipek (FDKF Firma doradcza)- PRZERWA KAWOWA -- 4. SESJA (ePostery) -
KONKURS MŁODEGO HYDROGEOLOGA
o nagrodę Prezesa Zarządu PZITS O. Częstochowa oraz Prezesa Zarządu PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie  
Prowadzący:
prof. dr hab. Jan Przybyłek
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)


Mikrozanieczyszczenia organiczne w wodach powierzchniowych
i infiltracyjnych ujęcia Mosina – Krajkowo zaopatrującego aglomerację poznańską
 
Roksana Kruć-Fijałkowska
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

Przebudowa typowego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły z uwzględnieniem warunków hydrogeologicznych
Karolina Kaczmarek (Politechnika Warszawska) 

Charakterystyka fizyko-chemiczna wód w strefie hyporeicznej skierniewki na obszarze zurbanizowanym
Piotr Markowicz (Uniwersytet Łódzki) 

Zastosowanie metody elementów analitycznych (AEM) do wyznaczania stref ochronnych ujęć wód podziemnych
Maciej Nikiel (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) 

Koncepcja zabezpieczenia piwnic budynku wysokiego przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie przed wodą gruntową w oparciu o analizę warunków hydrogeologicznych oraz sieci wod-kan
Aleksander Rajkowski (Politechnika Warszawska) - PRZERWA KAWOWA -- 5. SESJA -
RÓŻNE METODY BADAŃ
Prowadzący:
dr hab. Maciej Ziułkiewicz, prof. ucz. (Uniwersytet Łódzki) 


Cele międzynarodowego projektu DEEPWATER-CE oraz wstępne wyniki badań z polskiego obszaru pilotażowego w rejonie Tarnowa

dr Sławomir Sitek; mgr Krzysztof Janik; dr Sabina Jakóbczyk-Karpierz;
dr Dominika Dąbrowska; dr inż. Marek Sołtysiak; dr Marta Kondracka;
dr hab. inż. Jacek Różkowski prof. ucz.;
dr hab. Andrzej Witkowski, prof. ucz.
(Uniwersytet Śląski) 

Zastosowania metod geofizyki wiertniczej w otworach hydrogeologicznych
dr Tomasz Górka (BLWM Sp. z o.o.) 

Substancje humusowe w komunalnej gospodarce wodnej
prof. dr hab. inż. Anna M. Anielak, dr inż. Aneta Kłeczek,
dr inż. Dominika Łomińska-Płatek, dr inż. Tomasz Orliński
(Politechnika Krakowska) 

Zastosowania wysokorozdzielczej mikrotomografii komputerowej w analizach strukturalnych skał i sieci wod-kan

dr inż. Łukasz Kaczmarek (PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A.
 w Częstochowie, Politechnika Warszawska), dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. ucz., (Politechnika Warszawska)

Wystąpienie Sponsora Srebrnego
UNISOFT - producent zintegrowanego oprogramowania komputerowego
UNISOFT Sp. z o.o.PODSUMOWANIE KONFERENCJI
prof. dr hab. inż. Bohdan Kozerski (Politechnika Gdańska) 

WRĘCZENIE MEDALU „ZASŁUŻONY DLA POLSKIEJ HYDROGEOLOGII” 
Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich  

ROZSTRZYGNIĘCIE 1. EDYCJI KONKURSU MŁODEGO HYDROGEOLOGA 
o nagrodę Prezesa Zarządu PZITS O. Częstochowa oraz Prezesa Zarządu PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie 


ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI- OBIAD -
ATRAKCJE

13.10.2021 r.

Wieczorna nieoficjalna kolacja integracyjna

Zaprszamy na spotkanie integracyjne w luźnej atmosferze przy kolacji w renomowanej restauracji. Dewizą restauracji jest tworzenie potraw na bazie znakomitych, świeżych, sezonowych składników od lokalnych dostawców. Dzięki temu otrzymują Państwo wyśmienite, wykwintne dania opracowane w oparciu o światowe trendy kulinarne (Arche restauracja).

Sponsor całego wydarzenia: Unisoft Sp. z o.o. (www.unisoft.com.pl – Nowoczesne Rozwiązania IT)  
14.10.2021 r.

Popołudniowe zwiedzanie
Sanktuarium i Twierdzy Jasnej Góry 

z zamkniętą dla zwiedzania indywidualnego Biblioteką
oraz punktami widokowymi
na panoramę miasta

Znane w każdej części świata Sanktuarium i nieprzeceniona dla historii Polski fortyfikacja w specjalnie dedykowanym dla Uczestników konferencji programie zwiedzania obejmującym Skarbiec na wałach obronnych, Salę Rycerską, niezwykłą Bibliotekę oraz oczywiście zachwycającą, odnowioną perłę baroku - Bazylikę wraz z sercem Sanktuarium - cudowną kaplicą Czarnej Madonny.  

Z całą pewnością, nawet dla osób znających opisywane miejsce, przygotowany program odsłoni jego nowe oblicze, którego długo nie zapomną. 


Wieczorna uroczysta kolacja
z koncertem zespołu Chłopcy z Placu Broni

Koncert na żywo legendarnego zespołu „Chłopcy z Placu Broni” podczas uroczystej kolacji w sali Jurajskiej Hotelu Arche Częstochowa

Powracamy z inicjatywy dobrego serca i pozytywnych wibracji jakie niosą utwory nieżyjącego lidera grupy. Chcąc jak najdłużej zatrzymać w pamięci te wspaniałe piosenki o miłości, pokoju, wolności i przyjaźni postanowiliśmy reaktywować zespół wykonując jego największe przeboje: O Ela, Kocham Cię, Aeroplan, Kocham Wolność i wiele innych piosenek. Do zobaczenia na koncertach.

Franz Dreadhunter, Wojtek Namaczyński
(członkowie zespołu Chłopcy z Placu Broni 1987÷2000)

www.chlopcyzplacubroni.org.pl 


WYTYCZNE PREZENTACJI

Z uwagi na ramy czasowe konferencji przedstawione
zostaną wybrane zgłoszone prezentacje 

Sesja plenarna

- Prezentacje należy przesłać 2 tygodnie przed konferencją.
- Czas wystąpienia w sesji otwierającej to 20 min, natomiast w innych sesjach tematycznych to 15 min.
- Prezentacja powinna zawierać 15-30 slajdów.
- Prezentacja powinna zostać wykonana w programie PowerPoint (sugerowana wersja 2016) lub innym po wcześniejszej konsultacji z Organizatorami.
- Na slajdach prezentacji proszę umieścić logo konferencji.
- Wybór prezentacji oraz termin ich przedstawienia zostanie przekazany na początku czerwca.

ePoster

- Ta forma prezentacji dedykowana jest uczestnikom II etapu Konkursu Młodego Hydrogeologa.
- ePostery należy przesłać 2 tygodnie przed konferencją.
- ePoster można przedstawić w formie prezentacji PowerPoint lub pliku PDF, jak również innym po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.
- Liczba slajdów 1-3.
- Na ePosterach proszę umieścić logo konferencji.

PUBLIKACJE

W ramach konferencji istnieją dwie ścieżki publikacji. Zgłoszone artykuły mogą ukazać się w:
1) Recenzowanej monografii konferencyjnej wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego;
2) Czasopiśmie naukowym, gdzie dodatkowo rozszerzone streszczenie tego artykułu (o rozmiarze ok. 2000 znaków ze spacjami) zostanie zamieszczone w monografii.

Poniżej zestawiono listę czasopism, w których możliwa jest publikacja.
Po kliknięciu w logo czasopisma zostanie uruchomiony link do strony internetowej/wymagań redakcyjnych.Przed konferencją artykuły publikowane będą na bieżąco w wymienionych wyżej czasopismach, przy uwzględnieniu czasu potrzebnego na recenzję oraz redakcję (ok. 3 miesięcy przed konferencją). Wybrane artykuły publikowane będą w trybie pokonferencyjnym. W większości czasopism język publikacji to j. polski.
W przypadku Przeglądu Geologicznego możliwa jest publikacja w j. polskim oraz angielskim, natomiast
w przypadku czasopisma Geologos artykuły publikowane są wyłączenie w j. angielskim.

Liczba artykułów wysyłanych do różnych czasopism jest ograniczona. Dlatego, zgodnie z rekomendacją Komitetu Honorowego
i Komitetu Naukowego, może zostać zaaproponowane alternatywne miejsce publikacji od tego zgłaszanego
w formularzu rejestracyjnym.


 -MONOGRAFIA -
EDYCJA  ARTYKUŁÓW

Publikacja w recenzowanej monografii w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego 

1

PUNKTACJA

Wydawnictwo, któremu przypisano 80 pkt w Rozp. MNiSW w sp. sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych ...; każdy  artykuł wykorzystany jako rozdział monografii ma zapewnioną ewaluację 20 pkt (Dz.U. 2018 poz. 2152)

2

TERMIN PRZESYŁANIA ARTYKUŁÓW

Przed /aktualizacja daty/ - z powodu czasu koniecznego na recenzję oraz edycje związanych z przygotowaniem do druku monografii konferencyjnej.

3

ZASADY EDYTORSKIE

Obowiązujące w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego (link). 

4

DOSTĘPNOŚĆ

Każdy uczestnik otrzyma egzemplarz monografii, która zostanie zarchiwzowana
w PWiK Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie oraz w repozytorium Wyd. UŁ                         

PRZYGOTOWANIE  ARTYKUŁU

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego wymaga przestrzegania szczegółowych zasad udostępnionych poprzez poniższe łącza.

Adres korespondencyjny Organizatora

PZITS Zarząd Oddziału
w Częstochowie 
ul. Jaskrowska 14/20
42-202 Częstochowa

Dane kontaktowe
Komitetu Organizacyjnego

E-mail:
knt.czest@gmail.com
knt2021@pwik.czest.pl
Strona internetowa : http://knt.czest.pl 

tel.1:  669 616 988
tel.2:  691 410 274