site builder


PROGRAM I PUBLIKACJE

PROGRAM KONFERENCJI

Szczegółowy harmonogram wystąpień
zostanie przedstawiony w czerwcu

WYTYCZNE PREZENTACJI

Z uwagi na ramy czasowe konferencji przedstawione
zostaną wybrane zgłoszone prezentacje 

Sesja plenarna

- Prezentacje należy przesłać 2 tygodnie przed konferencją.
- Czas wystąpienia w sesji otwierającej to 20 min, natomiast w innych sesjach tematycznych to 15 min.
- Prezentacja powinna zawierać 15-30 slajdów.
- Prezentacja powinna zostać wykonana w programie PowerPoint (sugerowana wersja 2016) lub innym po wcześniejszej konsultacji z Organizatorami.
- Na slajdach prezentacji proszę umieścić logo konferencji.
- Wybór prezentacji oraz termin ich przedstawienia zostanie przekazany na początku czerwca.

Poster

- Sugerowany format A1.
- Pionowa orientacja posteru.
- Proszę zwócić uwagę czy poster posiada odpowiednią sztywność (gramatura papieru ponad 170 g/m2).
- Na posterach proszę umieścić logo konferencji.
- Postery będzie można umieszczać na stelażach już przed rozpoczęciem konferencji, w specjalnie przygotowanej strefie.

ePoster

- Ta forma prezentacji dedykowana jest uczestnikom II etapu Konkursu Młodego Hydrogeologa.
- ePostery należy przesłać 2 tygodnie przed konferencją.
- ePoster można przedstawić w formie prezentacji PowerPoint lub pliku PDF, jak również innym po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. 
- Liczba slajdów 1-3.
- Na ePosterach proszę umieścić logo konferencji.

Mobirise
Mobirise
Mobirise

PUBLIKACJE

W ramach konferencji istnieją dwie ścieżki publikacji. Zgłoszone artykuły mogą ukazać się w:
1) Recenzowanej monografii konferencyjnej wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego;
2) Czasopiśmie naukowym, gdzie dodatkowo rozszerzone streszczenie tego artykułu (o rozmiarze ok. 2000 znaków ze spacjami) zostanie zamieszczone w monografii.

Poniżej zestawiono listę czasopism, w których możliwa jest publikacja.
Po kliknięciu w logo czasopisma zostanie uruchomiony link do strony internetowej/wymagań redakcyjnych.


Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

Przed konferencją artykuły publikowane będą na bieżąco w wymienionych wyżej czasopismach, przy uwzględnieniu czasu potrzebnego na recenzję oraz redakcję (ok. 3 miesięcy przed konferencją). Pozostałe artykuły publikowane będą w trybie pokonferencyjnym. W większości czasopism język publikacji to j. polski.
W przypadku Przeglądu Geologicznego możliwa jest publikacja w j. polskim oraz angielskim, natomiast
w przypadku czasopisma Geologos artykuły publikowane są wyłączenie w j. angielskim. W czasopiśmie tym artykuły publikowane są wyłącznie w trybie pokonferenyjnym. 

Liczba artykułów wysyłanych do różnych czasopism jest ograniczona. Dlatego, zgodnie z rekomendacją Komitetu Honorowego
i Komitetu Naukowego, może zostać zaaproponowane alternatywne miejsce publikacji od tego zgłaszanego
w formularzu rejestracyjnym.


 -MONOGRAFIA -
EDYCJA  ARTYKUŁÓW

Publikacja w recenzowanej monografii w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego 

1

PUNKTACJA

Wydawnictwo, któremu przypisano 80 pkt w Rozp. MNiSW w sp. sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych ... (Dz.U. 2018 poz. 2152).

2

TERMIN PRZESYŁANIA ARTYKUŁÓW

Przed 20 maja 2020 r. z powodu czasu koniecznego na recenzję oraz edycji związanych z przygotowaniem do druku monografii konferencyjnej".

3

ZASADY EDYTORSKIE

Obowiązujące w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego (link). 

4

DOSTĘPNOŚĆ

Każdy uczestnik otrzyma egzemplarz, jak również monografia zostanie zarchiwzowana
w PWiK Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie oraz w repozytorium Wyd. UŁ                         

PRZYGOTOWANIE  ARTYKUŁU

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego wymaga przestrzegania szczegółowych zasad udostępnionych poprzez poniższe łącza.

Adres korespondencyjny Organizatora

PZITS Zarząd Oddziału
w Częstochowie 
ul. Jaskrowska 14/20
42-202 Częstochowa

Dane kontaktowe
Komitetu Organizacyjnego

E-mail: knt2020@pwik.czest.pl
Strona internetowa : http://knt.czest.pl 

tel.1:  669 616 988
tel.2:  691 410 274